วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ขอเชิญชวนเด็ก เยาวชนและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 (ฟรีตลอดงาน)

แบ่งปัน

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ขอเชิญชวนเด็ก เยาวชนและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 07.00-12.00 น ณ โดมสนามกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก พบกับกิจกกรรมมากมาย อาทิ เกม กิจกรรมเสริมทักษะ ของขวัญ  ของรางวัล  และกิจกรรมบนเวที ที่มีความหลากหลาย เพื่อเพิ่มความสนุกสนาน และเสริมสร้างความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่จะทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณภาพ พัฒนาความคิด สร้างสรรค์จินตนาการ ผ่านประสบการณ์ที่ได้ลงมือปฏิบัติ