นายก อบจ. พิษณุโลก ตรวจสอบความคืบหน้าปรับปรุงสนามกีฬา

แบ่งปัน

วันที่ 14 มกราคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒนธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมตรวจสอบความคืบหน้าการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งภายในสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ว่าจ้างผู้รับเหมาเข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลกพร้อมลู่วิ่ง ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2562 ผ่านมา เพื่อต้องการพัฒนาสนามกีฬาให้มีมาตรฐานและรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับประเทศต่อไป ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาแล้วเสร็จกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ โดยได้ดำเนินการปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงตรวจสอบความเรียบร้อยของการปรับปรุงบริเวณอัฒจรรย์ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และพื้นที่โดยรอบของสนามฟุตบอลเพื่อให้เกิดความสวยงาม คาดว่าเสร็จตามสัญญาภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 อย่างแน่นอน.

ขอบคุณภาพจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก